WYLER AG één van ‘s werelds meest toonaangevende producenten van precisie-inclinatiemeetapparatuur en -systemen

WYLER AG heeft het hoofdkantoor in Winterthur, Zwitserland, en heeft een traditie op het gebied van inclinatie metingen die meer dan 80 jaar teruggaat. Dankzij de toepassing van geavanceerde technologieën en de consequente ontwikkeling van nieuwe producten, is . Van traditionele precisie-waterpassen tot complexe elektronische meetsystemen, WYLER-producten worden met succes over de hele wereld gebruikt.

Historie en tegenwoordige tijd

Al in de oudheid werd hoekmeting gebruikt. Bijvoorbeeld bij de constructie van gebouwen, voor het maken van eenvoudige stadsplattegronden en natuurlijk voor de zeevaart. De gereedschappen waren erg onnauwkeurig vergeleken met de huidige apparatuur. Alleen door de ontwikkeling van nieuwe materialen en verwerkingstechnieken was het mogelijk om nieuwe en nauwkeurigere hoekmeetinstrumenten te ontwikkelen. Dergelijke verbeteringen leidden bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van de sextant. Deze was gebaseerd op de plannen van de Engelse natuurkundige en astronoom Isaac Newton. Ook de eerste theodoliet, gebouwd door de natuurkundige Dollond in 1760, werd door deze ontwikkelingen mogelijk. Beide instrumenten kunnen worden beschouwd als mijlpalen in de geschiedenis van hoekmetingen.

Het meten van hoeken en hellingen is onmisbaar in de moderne techniek. Hellingmeting, een speciaal gebied van hoekmeting, wordt in verschillende vormen gebruikt, met name voor kwaliteitscontrole. Met een clinometer kan niet alleen een helling worden gemeten, maar ook de rechtheid van een lijn. Bijvoorbeeld een geleidingsbaan of een oppervlakteprofiel. Ook voor de langdurige helling bewaking van constructies worden clinometers gebruikt.

Door toenemende eisen rond precisie, resolutie, betrouwbaarheid en registratie wordt de klassieke waterpas die ingenieurs in het verleden goed bediende bij de bouw van gebouwen, bruggen en machines steeds vaker vervangen door elektronische hellingmeetsystemen en bijbehorende analysesoftware .

De nieuwste ontwikkeling is een beweging in de richting van hellingssensoren die samen met sensoren voor andere metrieken worden geïntegreerd. Hun meetgegevens kunnen via kabelverbindingen of draadloze standaarden zoals Bluetooth, WLAN, enz. worden verzonden en door een geschikte evaluatie-eenheid worden gelezen. Veel van onze klanten gebruiken onze meetapparatuur en sensoren steeds vaker als onderdeel van een hoogwaardig digitaal netwerk. De meetgegevens worden doorgestuurd naar een informatiesysteem waar ze worden verwerkt. Bijvoorbeeld voor het bewaken van een structuur, voor het aansturen van een proces, of voor statistische doeleinden, zoals binnen de kwaliteitscontrole.

Meer informatie over Wyler AG vind u ook op hun eigen website.