Sylvac Visio

Video meetsystemen

Optische (video) meetsystemen

Verticale optische meetmachines voor statische of dynamische meting (scannen) van cilindrische werkstukken